Trang chủChâu ThànhTuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập - Tiền Giang

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập – Tiền Giang

Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập –  Tiền Giang

– Làm việc trên phần mềm optitex, điều chỉnh rập
– Đọc tài liệu, xem mẫu của khách hàng để thiết kế trên phần mềm
– Thiết kế rập, nhảy size, làm rập sản xuất
– Có ý tưởng sáng tạo về thiết kế rập khi nhận mẫu
– Phối hợp may mẫu để hoàn thiện mẫu, kiểm tra mẫu
– Theo dõi điều chỉnh toàn quá trình từ phát triển mẫu đến hàng thành phẩm.
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Rập –  Tiền Giang
Liên hệ: Công ty CP Green Speed
Địa chỉ:
Xã Tân Hương
Huyện Châu Thành
Tiền Giang

Nói rõ bạn biết thông tin từ website vieclamtiengiang.com.vn – Xin cảm ơn!

RELATED ARTICLES